Utbytesservice

Registrera Din felanmälan via formuläret nedan för att få en ersättningsdator skickad till Dig. Ange korrekt ärendetyp och tänk på att ge en tydlig felbeskrivning för att vi ska kunna hantera ärendet så skyndsamt som möjligt. 

Innan du registrerar Ditt ärende ber vi Dig notera följande:

  • Säkerställ att det upplevda felet är relaterat till hårdvaran. Fel i tredjepartsprogram eller tillbehör hanteras ej. 
  • Prova att starta om Din Microsoft Surface för att se om felet kvarstår (görs genom att hålla inne på/av-knappen några sekunder om avstängningsmenyn ej går att nå)
  • Vid fysisk skada, stöld och förlust skall plats, datum samt klockslag för skadetillfället anges.
  • Vid stöld eller förlust av enhet skall polisanmälan göras och Polisens diarienr alltid bifogas i felbeskrivningen. Tänk på att enhetens serienummer skall finnas angiven i polisanmälan.