Ditt företags kommunikationsresurser

Med över 40 år av samlad erfarenhet från Telekom- och IT-lösningar för företag och offentlig sektor utgör vi ett starkt team av experter. Vi vet vilka utmaningar, men också möjligheter, en komplex kommunikationslösning ger Ert företag. Vi vet också att det kräver resurser att nå fram till den bästa lösningen, och att få den att fungera över tid. Resurser som behövs i kärnverksamheten.

Vi är ingen traditionell telekomåterförsäljare. Istället för att binda upp oss i tungrodd infrastruktur bygger våra lösningar på kvalitetssäkrade samarbeten med de bästa aktörerna inom sitt område. Resultatet blir spetskompetens i varje del, samtidigt som vi kan lägga tid på att hjälpa våra kunder att ständigt utveckla sin verksamhet. Vi tror på relation och samarbete med våra kunder, framför det traditionella köpare-säljare-förhållandet.

Genom B4B får Ni tillgång till det bästa i varje del av Er lösning, genom färdigförhandlade avtal och beprövade samarbeten med de bästa i branschen. Vi lägger hela pusslet utifrån Er verksamhets unika behov - från hårdvara och innehåll, till support och finansiering!

Våra kontor finns i Stockholm, Södertälje och Malmö/ Öresundsregionen, och vi hjälper företag över hela Sverige.