Appar och innehållstjänster - för internt & externt bruk


Det har väl knappast undgått någon att smarta telefoner är förstahandsvalet för informationsinsamling och mediekonsumtion. Hela 9 av 10 minuter av användningen i smartphones sker i en app, bara 10% via en webbläsare. Yahoo (Flurry) mäter appanvändningen i 940 000 appar på 2,1 miljarder telefoner, enligt årets rapport ökade appanvändningen 2016 mätt i tid 69 % totalt och för sociala medier samt meddelanden med hela 394 % (!) jämfört mot 2015, området med näst högst ökning är företagsappar som ökar 43 %.


Men behovet av interna företagsappar som inte alltid distribueras via appstores är ofta större än för kommersiella applösningar räknat i antal appar. När mobilen blivit livets fjärrkontroll är det naturligt att man samlar information man behöver i sitt yrke i samma enhet som man har sin övriga information. Informationsmängden och kulturen 2016 innebär också att mottagaren av informationen förväntar sig att bli informerad om det som är viktigt, tiden när man aktivt sökte allmän information är snart historia.


Företagsappar kan på ett utmärkt sätt hjälpa till att nå fram när det verkligen gäller, med push-notiser får användaren ett meddelande med kort information och vägen till mer. Vi använder bland annat RMAD* för att kunna leverera högkvalitativa appar snabbt och prisvärt. Nedan åtta format av de hundratals varianter av interna lösningar vi erbjuder idag.


Vi erbjuder kompletta lösningar från ax till limpa, från produktion och distribution till support och underhåll. Tack vare vårt erbjudande "App som tjänst" slipper Ni dyra utvecklingskostnader och tunga investeringar.


FÖRETAGSAPPAR FÖR INTERNKOMMUNIKATION

Vi skapar appar för de flesta interna kommunikationsbehov, appar för kommunikation med personal eller med närstående underlättar att nå ut med viktiga budskap samt gör det enklare att hitta allmän information. Många organisationer skapar dessutom avdelningsspecifika lösningar för kommunikation inom en mindre enhet. Att använda mobilen som forum vid förändringsprocesser har också visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept liksom appar för introduktioner och anställningar.

FÖRETAGSAPPAR FÖR KOMMUNIKATION MED PARTNERS B2B

Även kommunikation med närstående utanför den egna organisationen är en utmaning. Vi har levererat ett hundratal lösningar för kommunikation mellan förvaltare/leding och B2B kunder i olika format. Men även för kommunikation/utbildning/information med återförsäljare och andra kommersiella partners.

FÖRETAGSAPPAR FÖR RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

Att kunna verkställa en rapport direkt i mobilen förenklar processen för många. Vi skapar rapporteringsverktyg i alla format, från integration till Google Forms eller interna system samt rena in app lösningar där hela processen styrs från appen och tillhörande CMS system.

FÖRETAGSAPPAR FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER

Idag är det få konferenser av vikt som inte har en egen app. Program, boende och kontakter tillsammans med annan viktig information ger ett mer lyckat event. Missförstånden minskar och ändringar i sista minuten når fram till deltagarna.

FÖRETAGSAPPAR FÖR HANDBÖCKER

Appar för krisledning, policys och styrdokument ersätter snabbt mer otillgängliga varianter online eller i pappersformat. Mobilen finns oftast tillhands när situationen uppstår.

FÖRETAGSAPPAR FÖR INFORMATION TILL UNGDOM OCH ANDRA MÅLGRUPPER

Appar för ungdomsgårdar, enheter inom offentlig regi samt hjälpmedel för utsatta - det finns ingen gräns för inom vilka områden en app kan bidra med förenkling och tydlighet. Idag levererar vi denna typ av lösningar till mer än 50 kommuner.

FASTIGHETSAPPAR

Många av Sveriges största fastighetsförvaltare använder Appsales RMAD appar som information/kommunikationsverktyg till hyresgäster. Att ha snabb tillgång till kontakter, felanmälan och att få löpande information underlättar för alla.

FÖRETAGSAPPAR FÖR INTERNMARKNADSFÖRING

Större förändringar som sammanslagningar eller organisationsförändringar skapar ett stort behov av information. Med en app som ger löpande information och förklarar incitamenten för förändringen kan man öka medvetenheten runt vad som sker och minska missnöje som beror på bristande information. Även vid positiva större händelser som en ny produktlansering, kampanjer och andra typer av stora interna ändringar kan man skapa ökad kännedom och snabbare nå önskat resultat när informationen finns direkt i fickan.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vika möjligheter som finns för er verksamhet baserat på våra erfarenheter från hundratals levererade lösningar. Vi hjälper dessutom gärna till med att utveckla er app-strategi.