Mobilitet som tjänst 

Har Ditt företag säkrat strategin för hantering av utrustning enligt GDPR? Vi är specialicerade på lösningar som säkerställer att ni följer de nya lagarna kring personuppgiftshantering!

Dagens företag har under lång tid använt sig utav avancerade IT- och telefonilösningar med hårdvara, applikationer och diverse tjänster. Dagens höga krav på en infrastruktur som är anpassbar till verksamheten ställer samtidigt stora krav på komplexa finansieringslösningar.

Vi erbjuder lösningar från en renodlad IT- & telekomfinansierings-partner som erbjuder ett stort utbud av finansiella skräddarsydda lösningar. Våra finansiella lösningar är anpassade utifrån våra kunders högt ställda krav på funktionalitet och flexibilitet under hela avtalsperioden.

Innan vi går in i ett större finansieringsuppdrag så gör vi en noggrann analys utav den befintliga telefoni- och/eller IT-infrastrukturen där vi tillsammans med våra partners rekommenderar den bästa lösningen utifrån gårdagens investeringar, kombinerat med dagens behov och lösningar.

Som en effekt utav vår övergripande analys kan vi ofta hjälpa våra kunder att: • uppdatera teknologin
 • göra långsiktiga planerade och kontrollerade utbyten
 • sänka de totala kostnaderna för administration och support av hela IT-plattformen
 • få kontroll på IT-plattformen genom ett Web baserat Asset Management system
 • ta hela ansvaret för all avveckling utav den gamla teknologin
 • GDPR-säker kontroll och hantering av all hårdvara

Operationella Hyror

Vi erbjuder framförallt operationella hyresupplägg där Ni får alla fördelar med positivt kassaflöde och positiva ROI-kalkyler som en finansieringslösning kan erbjuda.

Ni erhåller en attraktiv avkastning som möjliggörs genom våra partners konkurrenskraftiga restvärdespositioner. En nettonuvärdesanalys visar normalt en minskning av kostnaderna jämfört med investeringskostnaden vid köp. På detta sätt kan Ni använda bolagets egna likviditet kopplat direkt till verksamheten istället för att låsa upp den i telekom- och IT-utrustning.

Flexibla lösningar

Våra finanspartners har den specialistkunskap som krävs för att Ni ska kunna fatta rätt investerings- och finansierings beslut. Våra kunder är företag och organisationer i alla storlekar där lösningarna blir anpassade utifrån verksamhetens krav på funktionalitet.

Nedan är ett urval av de möjligheter våra finansupplägg kan erbjuda:

 • Operationella Hyror
 • Säsongsanpassade hyreslösningar
 • Fördröjd uppstart
 • Pay as you use
 • Walk away optioner
 • Utbytes optioner
 • Uppgraderingsoptioner
 • Förtidslösen
 • Sale Lease Back transaktioner
 • Återköp av gammal IT-utrustning
 • Lösen av befintliga hyresavtal hos annat finansbolag
 • Programvaru- eller tjänsteleasing
 • Projektfinansiering
 • Web baserat Asset Management verktyg
 • Ramavtal som förenklar det långsiktiga inköpsförfarandet med minimalt antalet fakturor

Kontakta oss så berättar vi mer!