B4B Recycling

De flesta företag värnar om miljön och allt fler ser även ekonomiska fördelar i att hantera uttjänt teknologi på ett smart, miljövänligt sätt.

B4B Recycling-tjänster hjälper Er att på ett miljömässigt, enkelt och säkert sätt ta hand om utrustningen ni inte längre använder. Vi köper Era gamla mobiltelefoner och datorer när Ni moderniserar Er park.

Miljömässigt

Vi tar hand om utrustning som inte längre behövs i verksamheten. Utrustningen miljös-krotas och återvinns, eller återanvänds på andrahandsmarknad där den behövs.

Enkelt

Vi samlar in, inventerar och värderar utrustningen åt Er, och förvandlar skrot till offert!

Säkert

Vi erbjuder säker radering av data enligt olika klassificeringar och säkerställer att eventuell lagrad information ej går att återskapa.

Lönsamt

Sälj Er gamla utrustning till oss istället för att fungerande terminaler hamnar i soporna eller byrålådan! Detta sänker totalkostnaden för Er IT- och kommunikationsutrustning, oavsett om Ni väljer att återinvestera pengarna i ny teknik eller använda pengarna i andra delar av verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa Ert företag till en bättre miljö & ekonomi!