MDM & EMM

Användares nya sätt att arbeta kräver modernare lösningar hos IT. Istället för tunga och traditionella hanteringsverktyg ligger en MDM, eller EMM-lösning, rätt i tiden. Via den behöver inte IT längre välja vilka av användarnas enheter som ska ha tillgång till system eller konfigureras, där hanteras allt från åtkomst till molnbaserade lagringstjänster till certifikatsautentisering, oavsett om enheten är smart och mobil eller traditionell och stationär.

Både användaren och IT slipper lägga tid på manuell hantering av inställningar, installation av appar, certifikat etc.

I mer än tjugo år var den stationära datorn det viktigaste arbetsverktyget på de flesta företagen. Att upprätthålla datasäkerheten var en ständig utmaning. Varje gång användarna laddade ned ett program fanns en risk att det skulle skada det underliggande systemet.

I dag flyttar användarna sin information och kommunikation till mobila enheter och moderna operativsystem. De traditionella datorhanteringsverktygen är för manuella, oflexibla, osäkra och dyra för dessa miljöer. Arbetssätt via smarta enheter har gett upphov till en smidig och kraftfull modell för hantering med hög säkerhet av både stationära och mobila enheter som kallas Enterprise Mobility Management (EMM).

Enterprise Mobility Management möjliggör en smidigare och mer strömlinjeformad hantering av mobila enheter, datorer och surfplattor. De mobila enheterna - med moderna operativsystem som Windows 10, iOS och Android - kan ägas av såväl företagen som av användarna själva. Dessa arbetar ofta med sina enheter i miljöer utanför kontoret, som till exempel i hemmet, på flygplatser, caféer och hotell. Detta medför högre krav på säkerhet och möjlighet att ge support på distans.

Eftersom företagens data och information idag finns till stor del i både företagsappar och konsumentappar och lagras i molnet, är säkerhetsutmaningarna för mobil teknik mycket annorlunda mot tidigare. Detta ställer stora krav på att företag idag utarbetar en helt ny strategi för framförallt mobil sökerhet och policys. 

Vi samarbetar med några av marknadens ledande aktörer som tillhandahåller lösningar för såväl det lilla företaget med basfunktionalitet för mobiltelefoner och tablets, till fullskaliga lösningar med oändliga möjligheter.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur EMM kan underlätta för Er!