Ny kemikalieskatt påverkar priserna på elektronik

12.04.2017

Regeringen har i syfte att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel beslutat att införa en ny skatt, Kemikalieskatten, från och med den 1 juli 2017. Skatten uppgår till 8kr/kg för vitvaror och 120Kr/kg för övrig elektronik med en maximal kostnad av 320 kr per produkt. 

Läs mer om regeringens utredning och beslut här: https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201530/